Wspierają nas
Patronat medialny
Patronat medialny

Polityka prywatności

 1. Korzystających z serwisu www.dynamicsbusinessforum.pl(dalej jako „Serwis”) jest spółka pod firmą IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014040, posiadająca numer NIP 778-00-21-279, REGON 632507882 (dalej jako „IT.integro” lub „Administrator”).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Joanną Sztokfisz możliwy jest pod adresem email odo@it.integro.pl lub pod numerem: 880572215.
 3. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników dane w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie (dalej jako „Formularz”),
 5. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 6. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Rodzaj danychCelPodstawa prawnaCzas przechowywania
Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  nazwa firmy.Rejestracji użytkownika na wydarzenie i przesłanie mu niezbędnych informacji związanych z wydarzeniem.  Realizacja umowy związana z udziałem w konferencji Dynamics Business Forum 2024 Art. 6 punkt 1 lit. b RODO.Do zakończenia wydarzenia, dostarczenia materiałów po konferencji oraz na czas wymagany przepisami prawa (3 lata dla dochodzenia roszczeń).
Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  nazwa firmy.Dostarczenie informacji i materiałów marketingowych za pomocą wysyłki newsletter, przesłania informacji poprzez e-mail oraz kontaktów telefonicznych.Marketing bezpośredni Administratora. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Art. 6 punkt 1 lit. f RODO.Do zakończenia wydarzenia, dostarczenia materiałów po konferencji lub na czas wyrażenia sprzeciwu.
Dane zwykłe: imię i nazwisko,  nazwa firmy.Wypełnienie obowiązujących przepisów prawa wynikających z przepisów o dochodzeniu roszczeń.Dochodzenie roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Art. 6 punkt 1 lit. c RODO.Trzy lata od zakończenia konferencji.
Dane zwykłe: wizerunek.Rejestracja wydarzenia, stworzenie z zapisów wizualnych oraz dźwiękowych materiałów marketingowych.Marketing bezpośredni Administratora i tworzenie materiałów do działań promocyjnych. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Art. 6 punkt 1 lit. f RODO.Do czasu wyrażenia sprzeciwu.
Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  nazwa firmy.Przekazywania użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych, w celu promocji, reklamy usług i produktów własnych IT.integro lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników IT.integro),  Na podstawie wyrażonej zgody podczas rejestracji do wydarzenia. Art. 6 punkt 1 lit. a RODO.Na czas wyrażania sprzeciwu lub wycofania zgody.
Dane zwykłe: pliki cookies.Zebranie danych do analityki internetowej oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Utrzymanie sesji użytkownika serwisu.  Przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics, Google Tag Manager, SALESmanago, Hotjar). Zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego. Wyświetlania spersonalizowanych reklam na innych stronach.Na podstawie wyrażonej zgody po wejściu na stronę. Art. 6 punkt 1 lit. a RODO.Na czas wyrażania sprzeciwu lub wycofania zgody. Dla technicznych na czas danej sesji.
 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Realizacja praw właścicieli danych jest możliwa po przesłaniu zgłoszenia na adres: odo@it.integro.pl lub marketing.dane@it.integro.pl .
 3. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 4. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe tych użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz użytkowników przez Administratora w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych użytkowników.

  Odbiorcami danych są: podmioty prawne, dostawcy usług serwerowych, dostawcy oprogramowania do analityki internetowej, dostawcy oprogramowania do działań marketingu bezpośredniego, dostawcy związani z organizacją techniczną konferencji, podmioty przygotowujące fizyczne materiały, media społecznościowe, portale przedsiębiorstwa i branżowe, serwisy udostępniające piliki wideo. Odbiorcy danych mogą przetwarzać przekazane im dane we własnych celach.
 5. W oparciu o dane osobowe danego użytkownika Administrator może podejmować wobec użytkownika decyzje będące wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, jeśli jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a IT.integro. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lub lokalizacji. Podejmowanie decyzji, o których mowa powyżej, jest poprzedzane każdorazowo analizą konieczności podjęcia takiej decyzji (w tym oceną jej zakresu), a także konieczności wykorzystania wyników zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania) oraz oceną zakresu wykorzystania tych wyników. Analiza i ocena podejmowana jest z uwzględnieniem konieczności ochrony interesów i prywatności użytkownika, w celu dopasowania predyspozycji użytkownika na potrzeby umowy z IT.integro.
 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są wykorzystywane do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest IT.integro.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  NIEZBĘDNE pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

  ANALITYCZNE pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

  FUNKCJONALNE pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  STRON TRZECICH Cookies reklamowe pozwalają dostarczyć Klientowi i Osobie Odwiedzającej treści reklamowe dostosowane do ich preferencji i zainteresowań, czy sposobu zachowania na naszej Stronie Internetowej. Korzystamy z działań remarketingowych z użyciem plików cookies stron trzecich. Cookies pozwalają tworzyć profile Osób Odwiedzających i Klientów, wyświetlania naszych reklam w innych miejscach w Internecie, a także mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki mogą zawierać informacje, że nasza Strona została otwarta na danym urządzeniu, w danej lokalizacji. Część informacji możemy przekazywać naszym zaufanym partnerom. Nie wyrażenie zgody na ten rodzaj przetwarzania danych nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonowanie Strony.

  NIEKLASYFIKOWANE Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z IT.integro reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Postanowienia końcowe

 1. IT.integro zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu Polityki Prywatności – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną), wpływające na prawa i obowiązki IT.integro;
  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/ wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności.
 2. IT.integro każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce prywatności.
 3. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 18.01.2024 r.

Kontakt